Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung

I. Nguyên tắc hoạt động. 

Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sản phẩm/Dịch vụ tham gia giao dịch phải là các Sản phẩm/Dịch vụ được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tất cả hoạt động mua bán Sản phẩm/Dịch vụ, cung cấp dịch vụ trên dongythienminh.com phải tuân theo quy định của pháp luật, các giao dịch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

dongythienminh.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy,  dongythienminh.com yêu cầu các Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận khi kinh doanh trên  dongythienminh.com và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều khoản của  dongythienminh.com.

 

II. Quy định chung

 1. Định nghĩa chung:
  – Người Bán: là nhà cung cấp/ bác sĩ có nhu cầu sử dụng dịch vụ của com bao gồm: đăng thông tin bán sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.
  – Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên  dongythienminh.com. Người Mua không bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.
  – Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua
  – Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch  dongythienminh.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên Sàn.
  – Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT  dongythienminh.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT  dongythienminh.com.
  – Khi đăng ký là thành viên của  dongythienminh.com, thành viên hiểu rằng:
  – Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  – Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết NCC/ Bác sĩ đã công bố trên sàn.
  – Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT  dongythienminh.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch  dongythienminh.com.
  III.    Quy trình giao dịch
  Khách hàng đến trực tiếp công ty sử dụng dịch vụ hoặc liên lạc qua hotline 0899.989.115 để đặt lịch
 1.  Quyền và trách nhiệm của website Đông Y Thiên Minh
  1. Quyền và trách nhiệm của website Đông Y Thiên Minh
  1.1 Quyền của website Đông Y Thiên Minh

  –   Website  Đông Y Thiên Minh sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website   Đông Y Thiên Minh nêu ra.
  –   Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website   Đông Y Thiên Minh không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website   Đông Y Thiên Minh có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
  –  Website   Đông Y Thiên Minh có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website   Đông Y Thiên Minh hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên
  Website   Đông Y Thiên Minh.
  –  Website   Đông Y Thiên Minh sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website   Đông Y Thiên Minh liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website   Đông Y Thiên Minh.
  –  Website   Đông Y Thiên Minh có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website   Đông Y Thiên Minh phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website   Đông Y Thiên Minh trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của
  –  Website   Đông Y Thiên Minh, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
  –  Website   Đông Y Thiên Minh giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên
  –  Website   Đông Y Thiên Minh theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website   Đông Y Thiên Minh. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
  –  Website   Đông Y Thiên Minh giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website   Đông Y Thiên Minh và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
  – Website   Đông Y Thiên Minh có các điều kiện miễn trừ như sau:  Website   Đông Y Thiên Minh không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản có liên quan trực tiếp hay không trực tiếp các dịch vụ Bác sĩ / nhà cung cấp đưa ra( các dịch vụ Bác sĩ/ nhà cung cấp đưa ra). Website   Đông Y Thiên Minh không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ bác sĩ/ nhà cung cấp, thành viên nào vi phạm bất cứ quy định và pháp luật Việt Nam
  1.2 Trách nhiệm của Website   Đông Y Thiên Minh
  Đông Y Thiên Minh Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp từ nhà cung cấp/ dịch vụ
  Đông Y Thiên Minh Yêu cầu Nhà cung cấp/ bác sĩ cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;
  Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;
  Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về quảng cáo.
  Đông Y Thiên Minh xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng;
  Đông Y Thiên Minh từ chối cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng;
  Đông Y Thiên Minh ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chinh xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định  52/2013 NĐ-CP.
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh chịu trách nhiệm xây dựng một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, kiểm tra và đăng thông tin nhà cung cấp / bác sĩ lên Đông Y Thiên Minh,  xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh .
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh có trách nhiệm đứng  ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua/ người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua/ người sử dụng dịch vụ và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải giải trình về những thông tin đó. Tuỳ theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh sẽ có phướng án giải  yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đền bù cho người mua/ người sử dụng dịch vụ, sẽ khóa tài khoản thành viên nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ.
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền sàn   Đông Y Thiên Minh  đã thu trước của Người mua/ bệnh nhân khi khách hàng không sử dụng được dịch vụ như mô tả hoặc xảy ra tranh chấp mà xác định được lỗi thuộc về nhà cung cấp/ dịch vụ.
  – Loại bỏ khỏi Đông Y Thiên Minh những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  – Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Đông Y Thiên Minh những thông tin bán hàng, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà, và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh yêu cầu người bán/ nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Đông Y Thiên Minh của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó ( trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
  – Sàn giao dịch   Đông Y Thiên Minh sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Đông Y Thiên Minh và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba.
  – Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Đông Y Thiên Minh không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  X.    Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia Web Đông Y Thiên Minh
  1.   Quyền của thành viên website Đông Y Thiên Minh

  – Khi đăng ký trở thành thành viên nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ của Đông Y Thiên Minh và được Đông Y Thiên Minh đồng ý, thành viên sẽ được Đông Y Thiên Minh đăng tin bán sản phẩm, dịch vụ trên Đông Y Thiên Minh.
  – Thành viên nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ sẽ được Đông Y Thiên Minh yêu cầu cung cấp nội dung thông tin và dịch vụ của mình cho Đông Y Thiên Minh sau đó chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin đăng sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ trên Đông Y Thiên Minh.
  – Thành viên sẽ được nhân viên của Đông Y Thiên Minh hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Đông Y Thiên Minh.
  – Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Đông Y Thiên Minh trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Đông Y Thiên Minh.
  1.1.1 Quyền của người hành nghề
  Quyền được hành nghề
  –    Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  –    Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  –    Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  –    Được tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
  Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh
  –    Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền hoặc giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
  –    Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.
  Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh
  –    Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến.
  –    Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh.
  Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề
  –    Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp.
  –    Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể.
  –    Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề được phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau đó phải báo cáo với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất.
  1.1.2 Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  –    Được thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe để lao động, học tập, làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe của mình.
  –    Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị cho người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
  –    Được thu các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
  –    Được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
  2.  Trách nhiệm thành viên
  – Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
  – Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đông Y Thiên Minh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
  – Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Đông Y Thiên Minh và những thông tin đang tải lên Đông Y Thiên Minh là chính xác, trung thực.
  – Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Đông Y Thiên Minh.
  – Thành viên nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ, người mua/ người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Đông Y Thiên Minh trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua/ người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ diễn ra qua Sàn.
  – Thành viên nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua/ người sử dụng dịch vụ nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về nhà cung cấp dịch vụ/ bác sĩ.
  – Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Đông Y Thiên Minh vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Đông Y Thiên Minh hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  – Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Đông Y Thiên Minh cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Đông Y Thiên Minh trong Quy định này.
  -Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Đông Y Thiên Minh dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Đông Y Thiên Minh.
  – Thành viên cung cấp thông tin về kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  – Thành viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo pháp luật.
  2.1.1    Thành viên là Người hành Nghề khám chữa bệnh có nghĩa vụ:
  Nghĩa vụ đối với người bệnh
  –    Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.
  –    Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.
  –    Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 11 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.
  –    Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.
  –    Chỉ được yêu cầu người bệnh thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.
  Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp
  –    Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.
  –    Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình.
  –    Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  –    Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
  –    Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.
  –    Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh, đồng nghiệp hoặc vi phạm quy định của Luật này.
  –    Không được kê đơn, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi.
  –    Người hành nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  2.1.2 Thành viên là cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm 
  –    Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.
  –    Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  –    Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết.
  –    Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  –    Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.
  –    Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép.
  –    Trường hợp dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp và quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với người bệnh.
  XI.    Điều khoản áp dụng
  Quy chế của Đông Y Thiên Minh chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Đông Y Thiên Minh có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Đông Y Thiên Minh cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
  XII.    Điều khoản cam kết
  Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Đông Y Thiên Minh làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Đông Y Thiên Minh theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
  –   Khách hàng hàng có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Đông Y Thiên Minh: Sàn giao dịch thương mại điện tử Đông Y Thiên Minh
  Sàn giao dịch thương mại điện tử Đông Y Thiên Minh
Đóng liên hệ [X]