Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Quy định & hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên theo bảng giá niêm yết công ty.

Không chấp nhận thanh toán điện tử hoặc chuyển khoản.

Đóng liên hệ [X]